3d mapping camera

Sky-target AT Assignment Software

Kategorije: Dodatna oprema

Podržani modeli kamera: D2pros, DG3pros, DG4pros
Povratna lista
Zbog velike količine podataka prikupljenih kosim zračnim kamerama, zahtjevi za procesorima podataka su vrlo visoki. zbog različitih konfiguracija računara u klasteru, obrada podataka može biti prekinuta i dovesti do konačnog kvara.
Sky-target softver za dodjelu vazdušne triangulacije, ne samo da može izbjeći računar sa malo memorije, već može dodijeliti i moćniji računar za obavljanje teških AT zadataka, tako da se 8G računari također mogu grupirati,
Ovaj softver može uvelike poboljšati efikasnost AT-a, smanjiti troškove modeliranja i dodatno poboljšati efikasnost cijelog radnog toka.

Nazad