3d mapping camera

HS modul za pohranu podataka

Kategorije: Dodatna oprema

Podržani modeli kamera: DG4pros
Povratna lista
Modul za pohranu podataka velike brzine koji je razvio Rainpoo i posebno dizajniran za DG4pros. Ovaj modul se može koristiti za pohranjivanje velike količine podataka generiranih kosim zračnim kamerama sa 320G/640G memorijama koje možete izabrati. Zamenljiva struktura omogućava da se može ukloniti kada je memorija puna, a novi modul se može zameniti da bi nastavio da se koristi, tako da broj letova nije ograničen kapacitetom skladištenja. Sa višenitnim modulom za kopiranje podataka, brzina kopiranja može doseći 200M/s.

Nazad