3d mapping camera

Construction/Mining

Građevinarstvo/rudarstvo

Sadržaj

Šta je Smart City

Prave aplikacije Smart City

Rainpoo koso kamere pomažu u projektima Smart City

Za šta se koriste kosi fotoaparati u građevinarstvu/rudarstvu

Mjerenja

Sa softverom za 3D mapiranje, može direktno izmjeriti udaljenost, dužinu, površinu, zapreminu i druge podatke u 3D modelu.. Ova brza i jeftina metoda mjerenja zapremine je posebno korisna za izračunavanje zaliha u rudnicima i kamenolomima za potrebe inventara ili praćenja.

Monitoring i planiranje rada

Sa preciznim 3D modelom proizvedenim od kosih kamera, menadžeri građevina/rudnika sada mogu efikasnije dizajnirati i upravljati operacijama na lokaciji dok sarađuju između timova. To je zato što oni mogu preciznije procijeniti količinu materijala koji se mora izvući ili premjestiti prema planovima ili zakonskim standardima.

Procjena prije i poslije bušenja ili miniranja

Korištenjem kosih kamera u rudarstvu, proizvodite isplative i pristupačne 3D rekonstrukcije i površinske modele za područja koja će se minirati ili bušiti. Ovi modeli pomažu u preciznoj analizi površine koju treba izbušiti i izračunavanju volumena koji će biti izvučen nakon miniranja. Ovi podaci vam omogućavaju da bolje upravljate resursima kao što je broj potrebnih kamiona. Poređenje sa anketama koje su obavljene prije i nakon miniranja omogućit će preciznije izračunavanje zapremine. Ovo poboljšava planiranje budućih eksplozija, smanjujući troškove eksploziva, vrijeme na licu mjesta i bušenje.

Zašto koristiti bespilotne letjelice i kosih kamera u građevinarstvu/rudarstvu

 • Sigurno za radnike

  Zbog zauzetosti građevinske i rudarske scene, sigurnost radnika je prioritet. Sa modelima visoke rezolucije sa kosih kamera, možete pregledati inače teško pristupačna ili prometna područja na gradilištu, a da pritom ne ugrožavate ni naše radnike.

 • Veoma precizan

  3D modeli napravljeni kosim kamerama postižu preciznost na nivou istraživanja uz manje vremena, manje ljudi i manje opreme.

 • Manje troškova

  Upravljanje i implementacija projekta može se završiti na 3D modelu bez odlaska radova na gradilište radi realizacije ovih zadataka, što će značajno smanjiti troškove.

 • Uštedjeti vrijeme

  Velika količina posla je prebačena na računar, što je u velikoj meri uštedelo ukupno vreme celog projekta